Połączenie spółek

Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek PBM Południe S.A., PBM Południe Development Sp. z o.o., PBM Południe Tour sp. z o.o. z i Hot-Pol sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu spółek poprzez przejęcie przez PBM Południe S.A. Szczegółowy Plan Połączenia Spółek zamieściliśmy poniżej:   PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych PBM Południe S.A., PBM Południe Development Sp. z o.o., … Continued