Perła Sudetów

Regulamin hotelowy

Regulamin Obiektu noclegowego

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu noclegowego i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie zgłoszenia pobytu, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w obiekcie noclegowym.
 2. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, a także na stronie www.perlasudetow.com .
 3. Najmujący pokój Gość obiektu noclegowego zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i spisanie zgłoszenia pobytu.
 4. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko, adres, dane dotyczące pobytu i adres e-mail oraz składa podpis. Gość może także wyrazić wolę otrzymywania informacji handlowych na podany adres e-mail. Na życzenie Gościa Recepcjonista ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości.
 5. Obiekt noclegowy zastrzega sobie prawo do przyjęcia należności z góry w formie 100% przedpłaty przed wydaniem klucza do pokoju.
 6. Gość powinien zawiadomić recepcję obiektu noclegowego o zauważonej szkodzie, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. Obiekt noclegowy świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.
 8. Doba noclegowa trwa od godziny 16.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę /nie dotyczy pobytów pakietowych/.
 9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt noclegowy uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 10. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach: 8.00 – 21.00.
 11. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 21.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób, według obowiązującego cennika.